Doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal posiadają wieloletnie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu planów restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Co to jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja firmy jest procesem obejmującym ogół działań w obszarze kapitałowym, zarządczym i organizacyjnym mającym na celu poprawę efektywności działania firmy, optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów oraz poprawę pozycji na rynku zmierzających do uniknięcia upadłości. Restrukturyzacja może się odbywać na drodze sądowej lub pozasądowej. Tę rolę odgrywa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, który, w zależności od rodzaju postępowania, może pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy.

Co ma na celu restrukturyzacja?

Poważne kłopoty finansowe firmy i wynikająca z nich utrata płynności finansowej nie muszą skutkować upadkiem przedsiębiorstwa. Starannie zaplanowana i sprawnie wdrożona restrukturyzacja umożliwią dalsze funkcjonowanie firmy i zaspokojenie oczekiwań wierzycieli.

Co wchodzi w zakres usług restrukturyzacyjnych?

Prawnicy i doradcy podatkowi z kancelarii Lexmal oferują kompleksową obsługę prawną, finansową i podatkową restrukturyzacji firm obejmujących ogół działań restrukturyzacyjnych, w tym:

  • doradztwo restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością,
  • doradztwo restrukturyzacyjne dla członków zarządu oraz wierzycieli dotkniętych problemami kontrahentów,
  • przygotowanie wniosków restrukturyzacyjnych,
  • opracowanie planów restrukturyzacyjnych, spisów wierzytelności i propozycji układowych.