Prawnicy z Kancelarii Lexmal posiadają wieloletnie doświadczenia w reprezentowaniu podatników w sprawach karnoskarbowych.

Kogo może dotyczyć odpowiedzialność w sprawie karnoskarbowej?

Chociaż problem odpowiedzialności w sprawie karnoskarbowej związana jest bardzo często z działalnością gospodarczą realizowaną w przedsiębiorstwach, odpowiedzialności tej podlegać może jedynie osoba fizyczna. Sprawa z zakresu prawa karnego skarbowego może dotyczyć między innymi:

 • przedsiębiorców, którym organ podatkowy postawił lub zamierza postawić zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego;
 • księgowych, których organ podatkowy chce ukarać mandatem karnoskarbowym na przykład za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej;
 • osób fizycznych, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa skarbowego;
 • osób, które zamierzają złożyć skuteczny czynny żal,
 • osób odpowiedzialnych za sprawy spółki, na przykład prezesa zarządu prowadzącego sprawy zarządu, członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy podatkowe, czy dyrektora finansowego rozliczającego podatki,
 • osób na kierowniczych stanowiskach, których organ podatkowy zamierza ukarać za czyny podwładnych.

Jakich spraw dotyczy odpowiedzialność karnoskarbowa?

Sprawy związane z prawem karnym skarbowym, z jakimi się spotykamy w naszej praktyce to:

 • wyłudzenia VAT,
 • oszustwa podatkowe,
 • nieprowadzenie ksiąg,
 • niewystawianie faktur,
 • sprawy o nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
 • wyłudzenia zwrotu podatku dochodowego,
 • podanie nieprawdy w deklaracji podatkowej,
 • naruszenia przepisów o dotacjach i subwencjach,
 • paserstwo akcyzowe i celne.

Pomoc prawnika w sprawie karnoskarbowej

Prawnicy i doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal zapewniają pełną pomoc prawną osobom fizycznym i pracownikom oraz menedżerom i właścicielom firm zagrożonym odpowiedzialnością karnoskarbową. Zapewniamy:

 • szczegółową analizę sprawy i związanego z nią orzecznictwa,
 • opracowanie strategii procesowej,
 • udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniach oraz rozprawach.