Dariusz Michał Malinowski

doradca podatkowy

Dariusz Michał Malinowski jest prawnikiem, doradcą podatkowym – wpis nr 00076, prowadzący od 1995 roku własną Kancelarię z pełnym zakresem czynności doradztwa podatkowego.

W latach 2002 – 2007 i ponownie od 2014 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2006-2014. Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

Zajmuje się także dydaktyką – wykładowca Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z regionalnymi oddziałami KIDP oraz z wieloma renomowanymi firmami szkoleniowymi, min. z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, firmą Datev Symfonia, Infor i wieloma innymi.

Posiada w dorobku wiele publikacji branżowych, w tym stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Podatkowy oraz publikacje w Biuletynie KIDP, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Jest współautorem Vademecum Podatkowego wyd. Datev Symfonia.