Doradcy podatkowi i prawnicy z Kancelarii Lexmal reprezentują klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi – rzetelnie, skutecznie i z pełnym zaangażowaniem.

Każda wydana przez organ podatkowy decyzje, postanowienie czy indywidualna interpretacja podatkowa może być zaskarżona do do sądu administracyjnego. Prawnicy i doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal gwarantują, że skarga zostanie sporządzona w sposób profesjonalny, zgodnie z wymaganiami prawa i najlepszym interesem klienta.

Zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie toczących się postępowań podatkowych przed sądami administracyjnymi,
  • reprezentowanie klienta w sprawach przed sądami administracyjnymi – wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzenie niezbędnych pism procesowych.

Doradca jako skuteczny obrońca w sprawach podatkowych

Doradca podatkowy, jako osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, może pomóc podatnikowi w złożeniu skutecznego odwołania od decyzji organu podatkowego lub w obronie przed zarzutami stawianymi przez organy podatkowe.

Doradca podatkowy może reprezentować podatnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na kilka sposobów. Po pierwsze, może on doradzić podatnikowi, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie odwołać się od decyzji organu podatkowego lub obronić przed zarzutami. Może również pomóc podatnikowi w przygotowaniu pism procesowych oraz reprezentować go podczas rozpraw sądowych.

Doradca podatkowy może również pomóc podatnikowi w negocjowaniu ugody z organem podatkowym. W takiej sytuacji doradca może pomóc podatnikowi w określeniu, jakie warunki są dla niego najkorzystniejsze oraz w negocjowaniu z organem podatkowym warunków ugody.

Ponadto doradca podatkowy może reprezentować podatnika przed sądami administracyjnymi poprzez udzielanie porad prawnych dotyczących różnych aspektów postępowania sądowego. Może również pomóc podatnikowi w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych i ich zastosowaniu w konkretnym przypadku.