Doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal posiadają wieloletnie doświadczenia i niezbędną wiedzę, aby w sposób profesjonalny zaplanować sukcesję w firmie, a w razie potrzeby pomóc ją wdrożyć.

Jak zaplanować sukcesję w firmie?

Przed wieloma właścicielami firm, szczególnie przedsiębiorstw rodzinnych, stoi wyzwanie zaplanowania mądrej sukcesji – takiej która zagwarantuje jego dalsze działanie na wypadek śmierci założyciela, ale również nie stanie się przyczyną konfliktów w rodzinie. Dobrze zaplanowana sukcesja obejmuje również sferę podatkową, dzięki czemu podczas zmiany pokoleniowej majątek firmy zachowany zostanie w jak największym stopniu.

Każda sukcesja jest inna i dlatego do każdą tego typu usługę traktujemy indywidualnie. Bierzemy pod uwagę specyfikę branżową, formę prowadzonej działalności, uwarunkowania rodzinne, plany poszczególnych członków rodziny i wiele innych uwarunkowań mających znaczenie.

Jakie elementy wchodzą w zakres sukcesji w firmie?

W ramach usługi planowania i obsługi sukcesji w firmie zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie planowania rozwiązań podatkowych,
  • audyt majątku oraz inwestycji przedsiębiorstwa i rodziny;
  • określenie zagrożeń dla funkcjonowania firmy wynikających z ewentualnej śmierci właściciela;
  • audyt sytuacji rodzinnej z uwzględnieniem planów poszczególnych spadkobierców;
  • audyt wdrożonych prawnych i podatkowych rozwiązań mających wpływ na sukcesję;
  • opracowanie planu sukcesji;
  • opracowanie planu i wdrożenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa pod kątem sukcesji;
  • wdrożenie planu sukcesji;
  • przygotowaniem stosowanych zapisów w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialności lub spółki akcyjnej na wypadek śmierci właściciela,

Zagraniczne instytucje planowania sukcesji

Opracowując plany sukcesji w firmie bierzemy pod uwagę również zagraniczne instytucje planowania sukcesyjnego, w tym trusty i fundacje prywatne. Wybór zagranicznych instrumentów prawnych podyktowany jest często brakiem polskich odpowiedników. Instrumenty te oferują duże możliwości precyzyjnego dysponowania majątkiem, w tym na przykład uzależnienie przyznania beneficjentom uprawnień po spełnieniu wcześniej określonych warunków, takich jak poziom edukacji, wiek, założenie rodziny.

Trust to instytucja wywodząca się z prawa anglosaskiego, stosowana powszechnie na Wyspie Man, Jersey, na Malcie, w Wielkiej Brytanii i na Cyprze. Założyciel trustu wnosi aktywa, powierzając zarządzanie nimi powiernikowi i czyniąc go ich właścicielem. Uprawnionymi do pożytków płynących z trustu są wskazani przez założyciela beneficjenci.

Fundacja prywatna posiada odrębną osobowości prawną i charakterystyczna jest dla prawa kontynentalnego. W przeciwieństwie do fundacji publicznej, celem działania fundacji prywatnej może być wyłącznie cel osobisty fundatora. Fundacje prywatne występują w wielu europejskich krajach, w tym chociażby w Austrii Szwajcarii i Liechtensteinie.