Doradcy podatkowi o prawnicy z Kancelarii Lexmal prowadzą bieżącą obsługę podatkową firm. W ramach usługi analizujemy przedsięwzięcia biznesowe pod kątem korzyści podatkowych i prawnych z uwzględnieniem związanych z nimi ryzyk.

Co to jest bieżąca obsługa podatkowa?

Usługa bieżącego wsparcia podatkowego ma za zadanie zagwarantować firmom bezpieczeństwo prawne i podatkowe podejmowanym przedsięwzięciom biznesowym. Dzięki łatwemu dostępowi do wiedzy i doświadczenia wysoko kwalifikowanego doradcy podatkowego firmy mogą uniknąć wystąpienia kłopotów podatkowych zanim one urosną do rangi dużych problemów i związanych z nimi wysokich kosztów. W ramach podpisanej umowy prawnicy zapewniają kompleksową obsługę podatkową, w której skład wchodzą:

 • analiza przedsięwzięć i projektów biznesowych pod kątem podatkowym i prawnym,
 • występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawach oraz wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej;
 • analiza umów mająca na celu zapewnienie oszczędności podatkowych i bezpieczeństwa podatkowego;
 • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania związane z prawem podatkowym;
 • reprezentowanie firm podczas kontroli podatkowych.
bieżąca obsługa podatkowa firm

Korzyści wynikające z systematycznej, bieżącej obsługi podatkowej

W praktyce naszej kancelarii często mamy do czynienia z klientami, którzy szukają pomocy gdy stanęli w obliczu dużego problemu podatkowego wynikającego na przykład z kontroli podatkowej. Oczywiście świadczymy wtedy profesjonalną pomoc, ale najlepiej byłoby, gdyby kłopotom można było zapobiec.

Najlepsi lekarze dają najmniej lekarstw.

Benjamin Franklin

Dla takich właśnie potrzeb stworzona jest usługa bieżącej obsługi podatkowej – żeby zapobiegać a nie leczyć. W ten sposób przedsiębiorcy nie tylko minimalizują koszty, ale i zapewniają sobie spokojny sen. Dzięki bieżącej obsłudze podatkowej firma zyskuje:

 • stały kontakt z dedykowanym, znającym specyfikę branży i samą firmę doradcą podatkowym,
 • kompleksową obsługę podatkową uwzględniająca planowany rozwój przedsiębiorstwa,
 • możliwość korzystania z szybkich konsultacji zdalnych – mailowych, telefonicznych lub w formie wideokonferencji,
 • informowanie o nadchodzących zmianach w prawie podatkowym,
 • możliwość uczestnictwa w organizowanych przez Kancelarię Lexmal szkoleniach i warsztatach podatkowych.

Pomoc doradcy podatkowego podczas kontroli urzędu

Większość firm wcześniej czy później musi się zmierzyć z weryfikacją prawidłowego rozliczania podatków przez urzędników podczas kontroli celno-skarbowej. Takiej kontroli podlegają wszyscy podatnicy obowiązani do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a nawet osoby, które nie zarejestrowały działalności gospodarczej lub też nie zgłosiły się do obowiązku podatkowego. Niekiedy podatnicy typowani są do kontroli losowo, ale cześciej z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz skutków naruszenia przepisów prawa.

Fachowa opieka doradcy podatkowego nie tylko zmniejsza szansę kontroli celno-skarbowej, ale również jeśli już do niej dojdzie ogranicza negatywne jej konsekwencje. Upoważniony do reprezentowania firmy prawnik pilnuje, by kontrola przebiegała w zgodzie z procedurami i obejmowała tylko te obszary działalności przedsiębiorstwa, które są zgodne ze wskazanym zakresem.

W szczególnych przypadkach kontrola celno-skarbowa może się zakończyć stwierdzeniem, a w konsekwencji postępowaniem podatkowym. Również i na tym etapie podatnik może być reprezentowany przez doradcę podatkowego.

Ile kosztuje bieżąca obsługa podatkowa firm?

Cena usługi bieżącej obsługi podatkowej zależy przede wszystkim od wynikającej z niej pracochłonności. Po przeanalizowaniu specyfiki działalności firmy doradca podatkowy oszacuje koszty usługi z uwzględnieniem:

 • wielkości przedsiębiorstwa, liczby pracowników i kontrahentów,
 • liczby i specyfiki operacji biznesowych wymagających analizy,
 • ryzyk wynikających ze specyfiki branżowej,
 • stanu prawnego firmy z uwzględnieniam toczących się sporów z fiskusem.

Istnieje również możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typową obsługę plus rozliczenie usług dodatkowych (np. reprezentowanie podczas kontroli) wg pracochłonności.