Prawnicy z Kancelarii Lexmal posiadają wieloletnie doświadczenia w pomocy przy prowadzeniu i sporządzeniu ewidencji dla celów podatkowych.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, podatnicy zobligowaniu są do prowadzenia różnych ewidencji podatkowych. Dotyczy to podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i będących opodatkowanymi podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, bądź w sposób zryczałtowany.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

  • weryfikację formalną źródłowych dokumentów księgowych i ich zapis we właściwych ewidencjach,
  • sporządzanie zestawień z poszczególnych ewidencji.

Do innych ewidencji należą między innymi:

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów;
  • ewidencja sprzedaży dla podmiotów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym,
  • ewidencja zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencja przebiegu pojazdu.
  • ewidencje środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencje wyposażenia,
  • ewidencje kupna i sprzedaży wartości dewizowych (dotyczy osób prowadzących kantory),
  • ewidencje pożyczek i zastawionych rzeczy (dotyczy osób prowadzących lombardy).

Przygotowane ewidencje są z kolei podstawą sporządzenia deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz na podatek od towarów i usług (VAT).