Doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal zapewniają profesjonalną pomoc podatkową dla osób fizycznych w zakresie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Obsługa podatkowa osób prywatnych

Prawnicy i doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal zapewniają pomoc dla osób fizycznych w zakresie:

Reprezentacja osób fizycznych w sporach z organami podatkowymi

Reprezentujemy podatników w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi. Pomagamy przygotować niezbędne dokumenty oraz wnioski do organu podatkowego o przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków, z dokumentów, opinii biegłego, i oględzin. Bierzemy również udział w trakcie gromadzenia materiału dowodowego. Więcej na ten temat.