Doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal posiadają wieloletnie doświadczenia w zakresie uzyskiwania zwrotu podatku z zagranicy na rzecz Polaków przebywających i pracującym poza granicami kraju. 

Komu przysługuje zwrot podatku z zagranicy?

Podobnie jak w Polsce, również i w innych krajach zarobki pracowników obciążone są podatkiem dochodowym. Zwrot podatku z zagranicy przysługuje każdej osobie, która podjęła się legalnej pracy w innym kraju, a której pracodawca potrącał zaliczkę z wynagrodzenia na podatek dochodowy. Jeśli okażą się zawyżone w stosunku do osiągniętego dochodu, nadpłata jest przechowywana w urzędzie do momentu rocznego rozliczenia. Zwrot podatku to środki zwracane przez urząd skarbowy w wyniku rozliczenia podatku dochodowego i stwierdzenia jego nadpłaty.

Zwrot przysługuje, gdy spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • przebywasz w Polsce łącznie dłużej niż 183 dni w ciągu całego roku podatkowego,
 • masz w Polsce pracę, rodzinę lub firmę.

Kompleksowa obsługa zwrotu podatku z zagranicy

Doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal zajmują się całością spraw związanych ze zwrotem podatku z zagranicy, w tym:

 • wyliczeniem kwoty zwrotu,
 • sporządzanie wniosku o zwrot,
 • tłumaczeniem pism i dokumentów związanych ze sprawą,
 • kontaktem z urzędami, w tym prowadzeniem korespondencji z urzędami zagranicznymi.

Z jakich krajów może przysługiwać zwrot podatku?

Zwrot podatku dochodowego z zagranicy dotyczy każdego kraju, z którym Polska posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W Kancelarii Lexmal posiadamy procedury uzyskania zwrotu z krajów europejskich i USA. Najczęściej wnioski o zwrot podatku z zagranicy składamy do urzędów podatkowych:

 • Niemiec,
 • Holandii,
 • Wielkiej Brytanii,
 • Irlandii,
 • Francji i
 • Szwajcarii.
Zwrot podatku z zagranicy